Privacyverklaring

1. Verantwoordelijkheid
Arjan Schepers Vaste Planten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.arjanschepers.nl
www.vasteplantenwinkel.nl
Hakkershoekweg 9
8106 PN Mariënheem
06-41271997
functionaris gegevensbescherming: dhr. Arjan Schepers

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op websites van Arjan Schepers Vaste Planten. Indien u door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen geldt de privacyverklaring van die website.

2. Uw persoonsgegevens
Arjan Schepers Vaste Planten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Bestelgeschiedenis
– Interesses en voorkeuren (“Verlanglijst”)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arjanschepers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel & Grondslag
Arjan Schepers Vaste Planten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Contact met u kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Leveren van goederen en diensten.
– Verlenen van garantie na afronding van uw aankoop.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Arjan Schepers Vaste Planten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

6. Bewaartermijn
Arjan Schepers Vaste Planten is wettelijk verplicht om bepaalde administratieve gegevens minstens zeven jaar te bewaren. Overige persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Arjan Schepers Vaste Planten verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (Bijvoorbeeld bezorgdiensten, overheidsinstellingen.) Wij delen geen gegevens met andere bedrijven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

8. Cookies en vergelijkbare technieken
Arjan Schepers Vaste Planten gebruikt cookies, deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website (“Functionele cookies”) en voor uw gebruiksgemak, ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (“Analyserende cookies”).

Cookies zijn uit te schakelen maar een goede werking van onze sites is dan niet meer gegarandeerd. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies van uw internetbrowser.

Arjan Schepers Vaste Planten gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites van Arjan Schepers Vaste Planten gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waardoor Google informatie die zij heeft verworven via onze sites niet mag gebruiken voor andere diensten. Wij laten Google IP-adressen anonimiseren.

9. Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arjan Schepers Vaste Planten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arjanschepers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

10. Beveiliging van gegevens
Arjan Schepers Vaste Planten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@arjanschepers.nl.